Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Extra COVID-19 huisregels

 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden van alle gasten. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Dit geldt voor alle gasten, tenzij er een ouder/verzorger bij is.
 • Roken*, lachgas, softdrugs en harddrugs zijn verboden in het hotel. Zowel in het bezit zijn, als gebruik is niet toegestaan. Bij constatering zal u gevraagd worden het hotel te verlaten, zonder terugbetaling van gemaakte kosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en schade. Wij geven geen verklaringen mee. * Voor roken staat ook een boete van € 150,00
 • Bij ziekteverschijnselen blijft u thuis, en komt u niet naar het hotel en/of het restaurant.
 • Het is helaas niet mogelijk om te ontbijten en te dineren in ons restaurant. Ook mogen wij geen roomservice aanbieden. Wel bieden wij voor hotelgasten een ontbijtpakket aan. Indien u uw bestelling op een formulier doorgeeft bij de receptie, dan kunt u deze tijdens onze ontbijttijden afhalen in bij het afhaalloket in ons restaurant. Hotelgasten kunnen vanaf de kamer van ons á la carte menu bestellen en dit ook ophalen bij ons afhaalloket. Alle consumpties dienen op de kamer genuttigd te worden
 • Wij accepteren enkel betalingen per pin of creditcard in het hotel. Wij kunnen geen cash betalingen accepteren.
 • Wij vragen u 1.5 meter afstand te houden van personeel en andere gasten.
 • Het is niet toegestaan met meer dan het geboekte aantal personen (maximum 2, tenzij familie) op de kamer te verblijven. Geen enkel bezoek is toegestaan.
 • Samenscholingen, feestjes en overlast worden niet getolereerd. Bij constatering zal u gevraagd worden het hotel te verlaten, zonder terugbetaling van gemaakte kosten.

Algemene regels:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding en receptie melden.
 • Wij accepteren enkel betalingen per pin of creditcard in het hotel. Wij kunnen geen cash betalingen accepteren.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden van alle gasten. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Dit geldt voor alle gasten, tenzij er een ouder/verzorger bij is.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken of bij zich te hebben in het hotel. Bij overtreding wordt u vriendelijk verzocht om het hotel te verlaten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 150,00.
 • Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

 • Eigen eten en drinken te nuttigen in de openbare ruimtes of kamers van het hotel.
 • Eten of drinken extern te bestellen en laten bezorgen in het hotel.